A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket.
Kérjük, hogy ne látogassa ezt a weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!
Szerzői jog
Az Waremagyarország Kft. honlapjának grafikai megjelenése, dizájn szerkezete, műszaki adatok, információk, képek, audiók, videók teljes tartalma szellemi alkotásnak minősül, és ennek megfelelően szerzői jogvédelem alá tartozik! A Waremagyarország Kft. ügyvezetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, másolni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található fotók reklámozási célú, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználása.
A Waremagyarország Kft. és az esetleges egyéb jogosultak a fent meghatározott hozzájárulást a felhasználás alapján meghatározott mértékű díj megfizetéséhez köthetik.
Információk
A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.
A felelősség kizárása
Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a
• a weboldal használatával kapcsolatosak,
• a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
• a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.
Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
A Waremagyarország Kft-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.